Teknik Geziler
1. İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Atıksu Arıtma Tesisi
2. Kadifekale Kentsel Dönüşüm Proje Alanı ve İzmir Agora Açıkhava Müzesi
3. Eşrefpaşa Belediye Hastanesi ve Bostanlı Rekreasyon Alanı (Bisiklete binme)
4. Çocuk ve Gençlik Merkezi ve Kültürpark (Jogging)
5. Zübeyde Hanım Huzurevi ve Tepekule (Smyrna)

İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI
İzmir Büyükşehir Belediyesi sahip olduğu hayvanat bahçesi ile 1936 yılından beri vatandaşlarına çevre konusunda hizmet vermektedir ve böylece halkın farkındalığını yükseltebilmiştir. 2008 yılında İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın yapılması ile bu farkındalığı daha modern bir konseptte, gelişen teknoloji ve bilgi birikimi ile tamamlama başarısını göstermiştir ve yeni yerine taşınmıştır. Doğal Yaşam Parkı’nda ziyaretçiler vahşi hayvanları doğal ortamlarında görebilmektedirler. 1300’den fazla farklı ve 120 tür hayvan ile 425 bin metrekare alanı kaplayan İzmir Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerine kapılarını 30 Kasım 2008’de açmıştır. İzmir Doğal Yaşam Parkı 2011’de EAZA’ya tam üye olarak kabul edilmiş ve EAZA toplantısına ev sahipliği yapmıştır. EAZA dünya ekolojisinin korunmasında önemli bir role sahip olup, üyeleri EAZA tarafından belirlenen standartlara uyum sağlamaktadır.
www.izmirdogalyasamparki.org.tr


ATIKSU ARITMA TESİSİ

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, İzmir Körfezi'ni kirlilikten kurtarmak adına Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilmiştir. Büyük kanal projesi kapsamında, yaklaşık 65 km uzunluğunda olan ve körfez kıyısı boyunca inşa edilen ana toplama hattı, İzmir’in güneybatı bölgesinden başlamakta ve İzmir’in kuzey bölgesinde, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin yer aldığı yere kadar uzanmaktadır. Atık sular Gümrük, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli’deki pompalama istasyonları yoluyla Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ne gönderilmektedir. Sistem ayrıca 95 km’lik ikincil toplama boruları ve 4150 km'lik kanalizasyon tesisat ağı içermektedir.
Arıtma tesisi, aktiflenmiş çamur işlemi ile fosfor ve nitrojen arıtma prensibinde çalışmaktadır. Çiğli-Tuzla bölgesindeki eski Gediz Nehir Yatağı'nın deltasında yer alan 300 bin metrekarelik bir alanda inşa edilmiştir. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 2000 yılında tamamlanmış ve kentin atık sularını arıtmaya başlamıştır. Tesis saniyede 7 metreküp ortalama kuru hava girişi alabilen (605,000 m3/gün) 3 paralel hattan oluşmaktadır. Atık sular gelişmiş biyolojik arıtma sistemleri kullanılarak arıtılmakta ve 2,5 km uzunluğunda açık kanallı bir boşaltma sistemi ile körfezin ortasına boşaltılmaktadır.
www.izsu.gov.tr/pages/standartPage.aspx?id=82


KADİFEKALE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE ALANI

          
Kadifekale 2006 (Proje öncesi)                             Kadifekale 2012 (Proje sonrası)
“Kadifekale Kentsel Dönüşüm Projesi”, sürdürülebilir kentsel ve sağlıklı yaşama hizmet etmesi beklenen önemli bir müdahaledir ve afete yönelik tedbirleri de içermektedir.
Gecekondu mahallelerinde sağlıklı yaşam koşulları oluşturmak için Büyükşehir Belediyesi, 1:25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Master Planı çerçevesinde 15 bölgeyi “Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm-Rehabilitasyon Program Bölgeleri” olarak belirlemiştir. Bu bağlamda, can ve mal kaybı riski taşıyan jeolojik olarak sakıncalı bölgelere öncelik verilmiştir.
“Afet öncesi yürürlüğe konulması” amacını gerçekleştiren bir proje olarak, “Kadifekale Kentsel Dönüşüm Projesi” ekonomik ranta değil insan hayatına önem veren bir proje olmuştur. Rehabilite edilen kentsel alanlar, afet tehdidi altında yaşayanlar için yeni bir kimlik kazanacak ve bu insanlar onlara sağlıklı bir çevrede yaşama imkânı verecek sosyal gerekliliklere de sahip olacaklardır. Bu arada, İzmir de 42 hektarlık ekstra bir rekreasyon alanına sahip olacaktır. Her şeyden öte, Kadifekale’nin tarihi değeri ortaya çıkacak ve böylece bir turizm cazibe merkezi olabilecektir.


İZMİR AGORA AÇIK HAVA MÜZESİ

Büyük İskender döneminde kurulan bir pazar alanıdır. MS. 178’deki depremden sonra onarılan hali günümüze kadar ulaşmıştır. Agora’nın bir kısmında kazı çalışmaları hâlâ devam etmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen bu arkeolojik çalışmaların yanı sıra, tarihi binaların çevreleri de devam eden istimlak çalışmaları ile temizlenmekte ve Agora'nın kente entegre olması sağlanmaktadır. Agora ve çevresi “Tarih ve Sanat Parkı” olarak düzenlenecek şekilde projelendirilmiştir.
EŞREFPAŞA BELEDİYE HASTANESİ
‘Eşrefpaşa Hastanesi’ 1908’den bu yana halk sağlığı için hizmet vermekte ve Türkiye’nin tek belediye hastanesi olma özelliğini taşımaktadır. Tüm tıbbi hizmetler, tanı ve tedavi için son teknoloji ekipmanlar ile hizmet vermektedir. Hastanenin 200 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca koruyucu sağlık faaliyetlerinde bulunmakta ve bu nedenle temel koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bazı eğitim programları düzenlenmektedir.
www.esrefpasahastanesi.comBOSTANLI REKREASYON ALANI (BİSİKLETE BİNME)
Bostanlı Rekreasyon Alanından başlayan 16 km’lik bisiklet yolu Doğal Yaşam Parkı'na kadar ulaşmaktadır. Spor yaparak sağlıklı kalmak isteyen ve çevreye duyarlı İzmirliler, bir taraftan deniz havası alırken diğer taraftan havada uçuşan kuşların ve hatta flamingoların görsel şöleni eşliğinde keyifle bisiklet sürmektedir. Sağlıklı yaşam için haydi bisiklet sürmeye!

ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ
Çocuk ve Gençlik Merkezi; 07-22 yaş arası, kentsel olanaklara erişimi kısıtlı çocuk ve gençler ile onların ailelerine hizmet vermektedir. Merkez Yenişehir semtinde dört roman mahallesinin tam orta noktasında bulunmaktadır. Yapılan tüm çalışmalar bütüncül bir yaklaşımla çocuklardan yola çıkarak aileleri de kapsayan bir sosyal destek sürecinin yönetilmesi ve takibine yönelik olarak yürütmektedir.

KÜLTÜRPARK (JOGGING)
Son derece zengin ve yoğun bir bitki örtüsü ile İzmir’in akciğeri niteliğinde olan kültürpark doğal bir bitki bahçesidir. Aynı zamanda kentin en geniş ve en önemli yeşil alanıdır. Bu yönüyle de kent yaşamından bunalmış insanlar için çok güzel bir dinlenme yeri oluşturmaktadır. Yeşil alanların geliştirilmesi ve korunması çalışmalarına özel bir önem verilmiştir. Dünya’nın her yerinden 200 ağaç ve bitki türü yer almaktadır. Bu alanda jogging yapmaya davet ediliyorsunuz. Jogging ayakkabılarınızı getirmeyi unutmayınız!ZÜBEYDE HANIM HUZUREVİ

          
Zübeyde Hanım Huzurevi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Yaşlı insanların yaşamlarını huzurlu bir ortamda devam ettirmelerine yardımcı olmakta ve konuklarına kalacak yer, yiyecek, sosyal destek ve sağlık hizmetleri sağlamaktadır. Huzurevinin 304 yatak kapasitesi bulunmaktadır.


TEPEKULE (SMYRNA)
Smyrna'nın (İzmir) ilk kurulduğu bölgedir. İÖ. 3000'den itibaren sürekli yerleşim alanı olarak varlığını sürdürmüştür. Araştırmalar ilk kez ızgara kent planının Smyrna'da uygulandığını ortaya koymuştur. En eski Athena Tapınağı'nın da bulunduğu Tepekule'de kazı çalışmaları halen devam etmektedir.