Programa Bakış
Geçici Program Taslağı
  20 Eylül Cuma 21 Eylül Cumartesi 22 Eylül Pazar
09:00-10:30                                       Açılış oturumu Açılış Konuşması 2:
Sağlık gelişiminin ekonomi olgusu ve ardından politikacıların paneli
Açılış Konuşması 3:
Dirençli toplumlar oluşturmak için yenilikçi yaklaşımlar ve ardından Faz VI (2014-2018) üzerine panel tartışması
10:30-11:00 Ara Ara Ara
11:00-12:30 Açılış Konuşması 1: Değişim için yenilik ve ardından uzman paneli Paralel oturumlar
•Teknik ve tartışma atölye çalışmaları
•Vaka İncelemeleri
 Paralel oturumlar
•Faz VI üzerinde teknik ve tartışma atölye çalışmaları
•Vaka İncelemeleri
•Tartışmalar
•Değerlendirme döngüleri
12:30-14:00 Öğle yemeği Kısa öğle yemeği (12:30-13:30) Öğle yemeği (Alt ağların iş yemeği toplantıları)
14:00-15:30 •İş Oturumu 1
ve ardından Faz V değerlendirme strateji taslağı
•Politikacılar için Sağlık Liderliği Semineri
•WHO Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı koordinatörler oturumu
•Tartışmalar
•Değerlendirme döngüleri
Paralel oturumlar
•Teknik ve tartışma atölye çalışmaları
•Vaka İncelemeleri
 
15:30-16:00  Ara  Ara  Ara
16:00-17:30 Paralel oturumlar
•Vaka İncelemeleri
•Tartışmalar
•Değerlendirme döngüleri                                                                                     
15.30: Kent ziyaretleri ve planlanmamış
toplantılar
•İş oturumu 2
•Sonuçlar ve kararlar

•Kapanış oturumu
Sosyal Aktiviteler Tanışma resepsiyonu Politikacılar yemeği Veda partisi
         WHO Sağlık Ağı Bölgeleri toplantıları paralel oturumlar sırasında gerçekleştirilecektir.