Özet Formu
Teslim edilen her özet için lütfen ayrı bir form doldurun. Doğru bir özet sunmak yazarın sorumluluğundadır; yazım, gramer veya bilimsel gerçek konularında herhangi bir hata yazar tarafından yazıldığı şekilde çoğaltılabilir. Son teslim tarihi: 10 Nisan 2013, Çarşamba. Kentler farklı ortaklardan birden fazla özet teslim etmek konusunda teşvik edilmektedir.

İletişim bilgileri :
Sehir :
Ulusal ağ :
 
İlgili yazar :
Ad :
Soyad :
Unvan (Bay/Bayan/Dr/Prof/vs)
Cinsiyet :
Meslek :
Kurum :
Eposta adresi
Adres :
 
Lütfen diğer yazarları da listeye ekleyin :
Unvan :
Ad :
Soyad :
Kurum :
 
Belge kabul edilirse, konferansta sunacak kişi İlgili yazardan farklıysa, ayrıntıları belirtin.
Ad :
Soyad :
Unvan :
Eposta adresi
Cinsiyet :
Meslek :
Kurum :
Eposta adresi
Adres :
 
Yenilikçi çalışmanızı paylaşın – tecrübelerinizi ve çıkardığınız dersleri paylaşın

Önemseyici ve Destekleyici Çevreler :

Sağlıklı yaşam :


Sağlıklı kentsel çevre 
Özet
Kılavuz: Özeti lütfen aşağıdaki boşluğa yazın. İngilizce olarak, en az 250 kelime en fazla 350 kelime halinde teslim edin. Özetinizi yapılandırmak için şu başlıkları kullanın: (1) Başlık (2) İçerik: konu veya bir sorun + politika ve kurumsal bağlam (3) Gerekçe: girişimde bulunma nedenleri (4) Tanım: kullanılan yöntemler, süreçler, politikalar ve zaman dilimi dâhil olmak üzere vaka incelemesinin tanımı (5) Kazanımlar: stratejik/operasyonel seviyede etki, kritik başarı faktörleri ve zorluklar, çıkarılan dersler (6): Sonuç
 
 
Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını belirten kâğıtlara öncelik verilecektir:
• Stratejik yaklaşımlar
• Kapsamlı ve sistematik yaklaşımlar
• Sektörler arası yaklaşımlar
• Toplum bazlı girişimler
• Başarılı uygulamalar ve yenilikçi çözümler
• Değerlendirilmiş çalışmalar
• Tecrübelerden çıkarılan dersler (olumlu veya olumsuz)
• Somut hedefleri ve sonuçları olan eylemler

Teşekkürler
WHO Belfast ve Kopenhag Sekreterlikleri Adına

Lütfen görünen karekterleri kutucuğa giriniz.