İletişim


Özlem Tuğaç

ozlemtugac@izmir.bel.tr
Tel: +90 232 293 39 23


Yetkili acenta
Vize istekleri
Yerel ulaşım
Sergi alanı isteği
Basın/medya

Dr Agis D. Tsouros
ats@euro.who.int
Tel: +45 45 33 68 71

Konferans ve program gelişiminden sorumlu
Uzman danışmanlar
Konuk konuşmacılar

Connie Petersen
cop@euro.who.int
Tel: +45 45 33 68 12


Uzman danışmanlar
Konuk konuşmacılar
Katılımla ilgili ağların ve kentlerin sorunları
Basın/medya


Joan Devlin

joan@belfasthealthycities.com
Tel: +44 28 903 28 811


Konferans programı gelişimi
Parelel oturumlar
Örnek olay sunumları

Caroline Scott
caroline@phasevhealthycities.com
Tel: +44 28 903 28 811


Örnek olay sunumları
Özet kitabı
Ulusal ağ ve kent katılımcılarının onaylanması


Dr Erio Ziglio

ezi@ihd.euro.who.int
Tel: +39 041 279 3864

DSÖ Bölgesel Sağlık Ağları

Valerie Cogan

vco@ihd.euro.who.int
Tel +39 041 279 3865

DSÖ Bölgesel Sağlık Ağları